กิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 (ค่ายภาษาอังกฤษ)

กิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 (ค่ายภาษาอังกฤษ)

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผอ. สุภาภรณ์ มาอุ้ย มอบหมายให้คุณครูณัทชุดา บุติมุลตรี นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 (ค่ายภาษาอังกฤษ) ในสถานศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*