โครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์

โครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดย ท่าน ผอ. สุภาภรณ์ มาอุ้ย และคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมโครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ นักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในโอกาสนี้ได้ต้อนรับและให้กำลังใจคณะศึกษานิเทศก์ จากสำนัการศึกษาฯ ณ ห้องภาษาไทย โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*