Monthly Archives: มิถุนายน 2019

โครงการ “หนึ่งใจ ให้ธรรมะ ” จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ... Read More »

งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ... Read More »

โครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ... Read More »

จัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์​ ประจำปีการศึกษา​ 2562​

เมื่อวันที่​ 20​ มิถุนายน​ 2562​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยา ... Read More »

กิจกรรมไหว้ครู และพิธีไหว้ครูดนตรี ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ... Read More »

โครงการการป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ... Read More »

กิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 (ค่ายภาษาอังกฤษ)

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ... Read More »

กิจกรรม​การแข่งขันทักษะวิชาการ​ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น​ประจำปี​ 2562

โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย​ นำโดยท่าน​ผอ.​สุภาภรณ์​ มาอุ ... Read More »

การประเมินตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด to be number one ระดับประเทศ

เมื่อวันที่​ 6​ มิถุนายน​ 2562​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาล ... Read More »

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย น ... Read More »