Monthly Archives: มิถุนายน 2019

จัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์​ ประจำปีการศึกษา​ 2562​

เมื่อวันที่​ 20​ มิถุนายน​ 2562​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยา ... Read More »

กิจกรรมไหว้ครู และพิธีไหว้ครูดนตรี ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ... Read More »

กิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 (ค่ายภาษาอังกฤษ)

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ... Read More »

กิจกรรม​การแข่งขันทักษะวิชาการ​ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น​ประจำปี​ 2562

โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย​ นำโดยท่าน​ผอ.​สุภาภรณ์​ มาอุ ... Read More »

การประเมินตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด to be number one ระดับประเทศ

เมื่อวันที่​ 6​ มิถุนายน​ 2562​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาล ... Read More »

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย น ... Read More »

โครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย น ... Read More »