กิจกรรมปรับปรุงแผนการจัดการเรียน​ ครูสอนคิดตามแนวทาง​ Thinking​ School

กิจกรรมปรับปรุงแผนการจัดการเรียน​ ครูสอนคิดตามแนวทาง​ Thinking​ School

เมื่อวันที่​ 24 พฤษภาคม​ 2562​ โรงเรัยนพระธาตุขามแก้น​พิทยาลัย​ นำโดยท่านผอ.สุภาภรณ์​ มาอุ้ย​ คณะครู​และบุคลากรทางการศึกษา​ ร่วมกิจกรรมปรับปรุงแผนการจัดการเรียน​ ครูสอนคิดตามแนวทาง​ Thinking​ School​ ณ​ ห้องประชุมศักดิ์เทวา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*