โครงการส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผอ. สุภาภรณ์ มาอุ้ย และคณะครู เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักการศึกษาฯ ดร.เกียรติคุณ จันแก่น ประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องบริรักษ์ 1 โรงแรมวีวิช อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*