Daily Archives: พฤษภาคม 13, 2019

โครงการส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย น ... Read More »

โครงการค่ายSTEMศึกษา​ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่​ 10-12​ พฤษภาคม​ 2562​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิท ... Read More »