Daily Archives: พฤษภาคม 10, 2019

โครงการค่ายSTEMศึกษา​ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น​ ของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่​ 7-9​ พฤษภาคม​ 2562​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยา ... Read More »