กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธโสนันทธาตุพิทักษ์. เพื่อความเป็นสิริมงคล รดน้ำ ขอพร ครูอาวุโส และท่านผู้อำนวยการ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธโสนันทธาตุพิทักษ์. เพื่อความเป็นสิริมงคล รดน้ำ ขอพร ครูอาวุโส และท่านผู้อำนวยการ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 9 เมษายน 2562. โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดย ท่านผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธโสนันทธาตุพิทักษ์. เพื่อความเป็นสิริมงคล รดน้ำ ขอพร ครูอาวุโส และท่านผู้อำนวยการ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*