การอบรมประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

การอบรมประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผอ. สุภาภรณ์ มาอุ้ย ได้จัดการอบรมประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะศึกษานิเทศก์ สำนักศึกษาฯ องการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ หอประชุมศักดิ์เทวา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*