Monthly Archives: เมษายน 2019

โครงการพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา​ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น​

เมื่อวันที่​ 29-30​ เมษายน​ 2562​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทย ... Read More »

การปฏิบัติการโครงการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้​ เพื่อแก้ปัญหนักเรียนรายบุคคลของครูภาษาไทย​ โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นประจำปี​ 2562

ระหว่างวันที่​ 27 -​ 28 เมษายน​ 2562​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น ... Read More »

กิจกรรมวันสงกรานต์​ “รดน้ำดำหัว” เพื่อขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล​ ณ​ อบจ.​ขอนแก่น

เมื่อวันที่​ 11​ เมษายน​ 2562​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลั ... Read More »

กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธโสนันทธาตุพิทักษ์. เพื่อความเป็นสิริมงคล รดน้ำ ขอพร ครูอาวุโส และท่านผู้อำนวยการ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 9 เมษายน 2562. โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดย ท ... Read More »

การประชุมมอบหมายงานก่อนปิดภาคเรียน

เมื่อวันที่​ 9​ เมษายน​ 2562​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ... Read More »

การอบรมประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำ ... Read More »