โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ได้รับการนิเทศก์งานวิชาการ และการนิเทศก์ห้องเรียน จากคณะศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ หอประชุมศักดิ์เทวา

โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ได้รับการนิเทศก์งานวิชาการ และการนิเทศก์ห้องเรียน จากคณะศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ หอประชุมศักดิ์เทวา

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ได้รับการนิเทศก์งานวิชาการ และการนิเทศก์ห้องเรียน จากคณะศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ หอประชุมศักดิ์เทวา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*