กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 ประจำ ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 ประจำ ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผอ. สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 ประจำ
ปีการศึกษา 2561 ศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และวัดถ้ำผาแด่น ณ จังหวัดสกลนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*