ท่าน ผอ.สุภาภรณ์ มาอุ้ย พร้อมคณะครู ออกแนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

ท่าน ผอ.สุภาภรณ์ มาอุ้ย พร้อมคณะครู ออกแนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2562. โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดย ท่าน ผอ.สุภาภรณ์ มาอุ้ย พร้อมคณะครู ออกแนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*