จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2561

จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2561

วันที่ 5 มีนาคม 2562 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2561 เพื่อส่งเสริมความรักสถาบันเสริมสร้างความผูกพันระหว่างครูและศิษย์ และแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษา โดยมีกิจกรรมไหว้สักการะพระพุทธโสนันทธาตุพิทักษ์ พิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้จบการศึกษา โดยมีท่าน ผอ.สุภาภรณ์. มาอุ้ย เป็นประธานในพิธีฯ พิธีบายศรีสู่ขวัญ. และการร่วมแสดงความยินดี ซึ่งกิจกรรมวันนี้จะเก็บเป็นความประทับใจให้กับเราชาวพระธาตุขามแก่นพิทยาลัยต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*