กิจกรรมติว O-net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net)

กิจกรรมติว O-net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net)

ระว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย จัดกิจกรรมติว O-net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*