ท่าน ดร.สุวิไชย ศรีเสน ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในโอกาสตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำ และให้กำลังใจในการดำเนินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกรีฑาและกีฬา

ท่าน ดร.สุวิไชย ศรีเสน ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในโอกาสตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำ และให้กำลังใจในการดำเนินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกรีฑาและกีฬา

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผอ. สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอขอบพระคุณ ท่าน ดร.สุวิไชย ศรีเสน ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในโอกาสตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำ และให้กำลังใจในการดำเนินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกรีฑาและกีฬา ของโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*