พิธีปิดประชุมกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนพระธาตุขามพิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีปิดประชุมกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนพระธาตุขามพิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
ท่าน ผอ. สุภาภรณ์ มาอุ้ย เป็นประธานในพิธีปิดประชุมกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนพระธาตุขามพิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*