พิธีเปิดกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนพระธาตุขามพิทยาลัย

พิธีเปิดกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนพระธาตุขามพิทยาลัย

ระหว่างวันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 ท่าน ผอ. สุภาภรณ์ มาอุ้ย เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักเแรม ลูกเสือ – เนตรนารีและ นายประวัติ เพียสมมา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กล่าวรายงาน และในโอกาสนี้ ท่าน พ.อ.อ ชัยณรงค์ กันหา ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ ร่วมเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนพระธาตุขามพิทยาลัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*