ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นคำขอรับการประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นคำขอรับการประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ท่าน ผอ.สุภาภรณ์ มาอุ้ย เป็นคณะกรรมการประเมินผลงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น ในรอบเดือนตุลาคม 2561 ซึ่งในรอบนี้มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นคำขอรับการประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น คือ 1. นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ไชยสีหา 2.นายประวัติ เพียสมนา และ 3. นางณัทชุดา บุติมุลตรี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*