งานวันครู ประจำปี 2562 (ศูนย์ลุ่มน้ำพอง) ณ โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์

งานวันครู ประจำปี 2562 (ศูนย์ลุ่มน้ำพอง) ณ โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์

วันที่ 14 มกราคม 2562 ท่าน ผอ. สุภาภรณ์ มาอุ้ย พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานวันครู ประจำปี 2562 (ศูนย์ลุ่มน้ำพอง) ณ โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*