ประชุมการจัดกิจกรรมการเรียนผ่านกระบวนการ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู Professional Learning Community : PLC ครั้งที่ 2

ประชุมการจัดกิจกรรมการเรียนผ่านกระบวนการ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู Professional Learning Community : PLC ครั้งที่ 2

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาคม จัดประชุมการจัดกิจกรรมการเรียนผ่านกระบวนการ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู Professional Learning Community : PLC ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วันนี้เป็นเรื่องการออกแบบกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้(กิจกรรมชุมนุม) และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมสัปดาห์วันคริสต์มาส โดยนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเล่นเกมส์ทางภาษาในช่วงเวลาพักเที่ยง ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*