ฝ่ายบริหารงานทั่วไป รับการตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี พัสดุฯ จากหน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป รับการตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี พัสดุฯ จากหน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00-15.30 น. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป รับการตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี พัสดุฯ จากหน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*