โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ของสถานศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 1

โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ของสถานศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 1

ในระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2561 นำโดยท่าน ผอ.สุภาภรณ์ มาอุ้ย และ นายศุภชัย องค์นาม นำตัวแทนนักเรียนโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ของสถานศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 1 ณ ค่ายลูกเสือเชิงอนุรักษ์ (ชั่วคราว) โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*