Daily Archives: ธันวาคม 16, 2018

โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ของสถานศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 1

ในระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2561 นำโดยท่าน ผอ.สุภาภรณ์ มาอ ... Read More »