พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมบนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมบนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ท่าน ผอ. สุภาภรณ์ มาอุ้ย พร้อมคณะครู และบุคลากรฯ เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ และถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมบนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ณ หอประชุม 100 ปี อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*