นักเรียนโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เข้าร่วมประเพณีผูกเสี่ยว “งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น

นักเรียนโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เข้าร่วมประเพณีผูกเสี่ยว “งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ท่าน ผอ. สุภาภรณ์ มาอุ้ย มอบฝ่ายบริการ และบุคลากร นำนักเรียนโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เข้าร่วมประเพณีผูกเสี่ยว “งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น” ณ คุ้มวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*