Daily Archives: ธันวาคม 1, 2018

นักเรียนโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เข้าร่วมประเพณีผูกเสี่ยว “งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ท่าน ผอ. สุภาภรณ์ มาอุ้ย มอบฝ่ายบ ... Read More »