พิธีมอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฑาที่ไดรับเหรีญจากการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

พิธีมอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฑาที่ไดรับเหรีญจากการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จัดพิธีมอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฑาที่ไดรับเหรีญจากการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 36 ประจำปี 2561 “น้ำตาลหวานเกมส์” ซึ่งนักกีฬาโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัยได้รับเหรียญรางวัลจากประเภทกีฑา รวมทั้งสิ้น 12 เหรียญ เหรียญทอง 4 เหรียญ, เหรียญเงิน 1 เหรียญ และเหรียญทองแดงจำนวน 5 เหรียญ โดยมีครูผู้ฝึกสอน คือ นายประวัติ เพียสมนา, นายพรชัย สาพันธ์ และ นายชานนท์ ดาทุมมา

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*