โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น “น้ำตาลหวานเกมส์” ณ เทศบาลเมืองนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น “น้ำตาลหวานเกมส์” ณ เทศบาลเมืองนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ระหว่างวันที่ 19-29 ต.ค. 2561 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น “น้ำตาลหวานเกมส์” ณ เทศบาลเมืองนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 🏆สรุปผลการแข่งขันรวมทั้งหมด 12 เหรียญ เหรียญทองจำนวน 4 เหรียญ, เหรียญเงินจำนวน 1 เหรียญ และเหรียญทองแดงจำนวน 5 เหรียญ ดังต่อไปนี้
กรีฑา ประเภท ลู่
1. เด็กหญิง ดวงพร ธงศรี 2 เหรียญทอง วิ่ง 1500 , 3000 เมตร และ 1 เหรียญเงิน วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุ 16 ปีหญิง
2. เด็กชาย อภิเชษฐ์ วงค์คง 1 เหรียญทองแดง วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุ 14 ปีชาย
3. นาย นพณัฐ คุ้มโสก 1 เหรียญเงิน วิ่ง 4×400 และ 1 เหรียญทองแดง วิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุ 16 ปีชาย
4. นาย กฤตย์ษนัย นิรันดี 2 เหรียญทองแดง วิ่ง 800 เมตร, 1500 เมตร รุ่นอายุ 18 ปีชาย
ผู้ฝึกสอน นายพรชัย สาพันธ์ นายชานนท์ ดาทุมมา

กรีฑา ประเภท ลาน
5. นาย จักรพรรค์ น้อยศรี 2 เหรียญทอง ขว้างจักร,ทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุ 18 ปีชาย
6. เด็กชาย พุฒิพงษ์ คำนะ 2 เหรียญทองแดง ขว้างจักร,ทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุ 14 ปีชาย
ผู้ฝึกสอน นายประวัติ เพียสมนา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*