Monthly Archives: พฤศจิกายน 2018

คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เข้าร่วมพิธีบวงสรวงองค์พระธาตุขามแก่น ณ วัดเจติยภูมิ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 61 เมื่อเวลา 09:09 น. ท่าน ผอ.สุภาภรณ์ ม ... Read More »

นักเรียนเข้าร่วมงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ท่าน ผอ.สุภาภรณ์ มาอุ้ย ได้มอบ ... Read More »

นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน นวัตวิถี (OTOP กลุ่มทอเสื่อพื้นบ้าน) ณ ศาลาประชาคม บ้านขาม

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโด ... Read More »

พิธีมอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฑาที่ไดรับเหรีญจากการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ... Read More »

โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น “น้ำตาลหวานเกมส์” ณ เทศบาลเมืองนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ระหว่างวันที่ 19-29 ต.ค. 2561 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ... Read More »