ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การจัดทำมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การจัดทำมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผอ.สุภาภรณ์ มาอุ้ย จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การจัดทำมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*