กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning สู่คุณภาพ Thailand 4.0 ตามหลัก “ศาสตร์พระราชา”

วันที่ 9 -10 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ
การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning
สู่คุณภาพ Thailand 4.0 ตามหลัก “ศาสตร์พระราชา” โดยมี ท่าน ผอ.สุภาภรณ์ มาอุ้ย ผู้อำนายการโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เป็นวิทยากร
ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*