พิธีแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

พิธีแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 27 กันยายน 2561 คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ ขอนแก่นฮอล เซ็นทรัลขอนแก่น

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*