โครงการพัฒนาจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ณ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา อบจ.ชัยภูมิ

โครงการพัฒนาจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ณ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา อบจ.ชัยภูมิ

 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เข้าร่วมโครงการพัฒนาจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (ศึกษาดูงานโรงเรียนพอเพียง) ณ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา อบจ.ชัยภูมิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*