พิธีปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยวิถีมวยไทยห่างไกลยาเสพติด

พิธีปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยวิถีมวยไทยห่างไกลยาเสพติด

โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เข้าร่วมพิธีปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยวิถีมวยไทยห่างไกลยาเสพติด โดยมี พันจ่าอากาศเอก ชัยณรงค์ กัณหา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ประธานในพิธีปิด วันที่ 14 กันยายน 2561 ณ สนามมวย อบต.บ้านขาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*