กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมตอบปัญหาอาเซียน และตลาดนัดพอเพียง

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมตอบปัญหาอาเซียน และตลาดนัดพอเพียง

โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมตอบปัญหาอาเซียน และตลาดนัดพอเพียง โดยท่าน ผอ.สุภาภรณ์ มาอุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เป็นประธานในพิธี วันที่ 7 กันยายน 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*