กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ตามนโยบายประชารัฐ ที่มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 40 ทุน และอุปกรณ์กีฬา

กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ตามนโยบายประชารัฐ ที่มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 40 ทุน และอุปกรณ์กีฬา

โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย สังกัด อบจ.ขอนแก่น ได้รับเกียรติให้บริการด้านอาคารสถานที่ เพื่อประชุมชี้แจง โครงการสัมมนาเสริมสร้างความรู้และชี้แจงมาตรการข้าวของรัฐบาล “พลังประชารัฐ พัฒนาข้าวไทย” ประธานในพิธี ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และขอขอบพระคุณ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ตามนโยบายประชารัฐ ที่มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 40 ทุน และอุปกรณ์กีฬาต่างๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*