Monthly Archives: กันยายน 2018

พิธีแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 27 กันยายน 2561 คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนพระธาต ... Read More »

โครงการพัฒนาจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ณ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา อบจ.ชัยภูมิ

 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เข้าร่วมโครงการพัฒนาจัดการศึ ... Read More »

พิธีปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยวิถีมวยไทยห่างไกลยาเสพติด

โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เข้าร่วมพิธีปิดโครงการส่งเสริ ... Read More »

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาค ... Read More »

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและการระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา

โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความ ... Read More »

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมตอบปัญหาอาเซียน และตลาดนัดพอเพียง

โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด กิจ ... Read More »

กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ตามนโยบายประชารัฐ ที่มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 40 ทุน และอุปกรณ์กีฬา

โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย สังกัด อบจ.ขอนแก่น ได้รับเกีย ... Read More »