17 สิงหาคม 2561 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

17 สิงหาคม 2561 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*