วันที่ 12 ส.ค. 2561 ท่าน ผอ.สุภาภรณ์ มาอุ้ย และคณะครูโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เข้าร่วมงานวันแม่แห่งชาติ ณ อำเภอน้ำพอง

วันที่ 12 ส.ค. 2561 ท่าน ผอ.สุภาภรณ์ มาอุ้ย และคณะครูโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เข้าร่วมงานวันแม่แห่งชาติ ณ อำเภอน้ำพอง

วันที่ 12 ส.ค. 2561 ท่าน ผอ.สุภาภรณ์ มาอุ้ย และคณะครูโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เข้าร่วมงานวันแม่แห่งชาติ ณ อำเภอน้ำพอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*