ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูนักเรียน

ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูนักเรียน

ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย สังกัด อบจ.ขอนแก่น #เข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูนักเรียน ที่สร้างชื่อเสียงให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ด้านกีฬา ดังนี้
1. นายประวัติ เพียสมนา ผู้ฝึกสอนกีฬาทุ่มน้ำหนัก
2. นายพรชัย สาพันธ์ ผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อ
3. นายจักรพรรดิ์ น้อยศรี รางวัลเหรียญทอง 🏆ทุ่มน้ำหนัก
4. นายอดิศักดิ์ สิงห์ศรี รางวัลเหรียญทอง 🏆เซปักตะกร้อ ประเภททีมชุด ทั้งสองคนนี้เป็นตัวแทนนักเรียนไทย ในรายการแข่งขัน 10 th Asean School Game 2018 ระหว่างวันที่ 19-20 ก.ค. 2561 ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย ประเทศมาเลเซีย ในวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*