กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวาโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย โดยมี นางสุภาภรณ์ มาอุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เป็นประธาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*