กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายวิชาลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมกันปลูกหญ้ามาเลย์ บริเวณด้านข้างอาคาร 3 วันที่ 15 ส.ค. 2561

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายวิชาลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมกันปลูกหญ้ามาเลย์ บริเวณด้านข้างอาคาร 3 วันที่ 15 ส.ค. 2561

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายวิชาลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ร่วมกันปลูกหญ้ามาเลย์ บริเวณด้านข้างอาคาร 3 ค่ะ วันที่ 15 ส.ค. 2561

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*