Daily Archives: สิงหาคม 22, 2018

17 สิงหาคม 2561 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระธาตุ ... Read More »

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายวิชาลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมกันปลูกหญ้ามาเลย์ บริเวณด้านข้างอาคาร 3 วันที่ 15 ส.ค. 2561

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายวิชาลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนพระธาตุ ... Read More »

วันที่ 12 ส.ค. 2561 ท่าน ผอ.สุภาภรณ์ มาอุ้ย และคณะครูโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เข้าร่วมงานวันแม่แห่งชาติ ณ อำเภอน้ำพอง

วันที่ 12 ส.ค. 2561 ท่าน ผอ.สุภาภรณ์ มาอุ้ย และคณะครูโรงเรีย ... Read More »

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพ ... Read More »

ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูนักเรียน

ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย สังกัด อบ ... Read More »

ภาพกิจกรรมต้อนรับท่านผอ.สุภาภรณ์ มาอุ้ย สู่รั้ว น้ำตาล แสด เหลือง

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ร.ร.พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย สังกัด อบจ. ... Read More »