ข่าวและประชาสัมพันธ์

กิจกรรมทั้งหมดโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

ประกาศโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เรื่อง  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2563
ประกาศโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เรื่อง  การรับสมัครการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง  ครูช่วยสอน วิชาฟิสิกส์
ประกาศ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
การรับสมัครการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูช่วยสอน
ประกาศ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก (รอบที่1) โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านกีฬาตะกร้อและกรีฑา
ประกาศ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษ
17 สิงหาคม 2561 คณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายวิชาลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมกันปลูกหญ้ามาเลย์ บริเวณด้านข้างอาคาร   3 วันที่ 15 ส.ค. 2561
วันที่ 12 ส.ค. 2561 ท่าน ผอ.สุภาภรณ์ มาอุ้ย และคณะครูโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เข้าร่วมงาน   วันแม่แห่งชาติ ณ อำเภอน้ำพอง
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูนักเรียน
ภาพกิจกรรมต้อนรับท่านผอ.สุภาภรณ์ มาอุ้ย สู่รั้ว น้ำตาล แสด เหลือง